Ερωτήσεις & Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσατε μαζί μας στο info@cloudfms.gr

Επικοινωνία
Αγίου Κωνσταντίνου 13
Πειραιάς ,18532
info@cloudfms.gr
210300 2877

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

#digital #transformation

Προϋπολογισμός: 222.230.000,00€

Δράσεις

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Πλατφόρμα ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κτήρια, που ενσωματώνει μια σειρά από διαφορετικές πύλες δυκτύων και ενεργειακών αισθητήρων.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 20.000€ + 8.000 ανά κτήριο

Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

Πλατφόρμα ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφωτισμού τόσο εντός δημοτικών κτιρίων, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών . Θα πρέπει να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση εγκατάστασης.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

Η πλατφόρμα αφορά την δημιουργία ενός σημείου κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

Το σύστημα στοχεύει στην διαλειτουργικότητα και ψηφιοποίηση της λειτουργίας του γραφείου κοιμητηρίων. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του γραφείου κοιμητηρίων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 50.000€

Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο και ταχύτερο δίαυλο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου με την άμεση ανταπόκριση των σχετικών αιτημάτων, καθώς και την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 40.000€

Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή

Πλατφόρμα Αιτήσεων των Δημοτών, παρακολούθησης των Τροφείων των Δημοτών, παρακολούθησης των Παρουσιών των Εργαζομένων και των Παιδιών κλπ. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται διαφορετικές Δομές. 

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 40.000€

Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τον έλεγχο των Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 40.000€

Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τη διαχείριση των Λαϊκών Αγορών του Δήμου με ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενή τρόπο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται το σύνολο των εμπόρων-παραγωγών, ανά λαϊκή αγορά.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 40.000€

Σύστημα διαχείρισης Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και διαχείρισης ηλεκτρονικών εισιτηρίων

Ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί τις εκδηλώσεις που επιθυμεί (π.χ. θέατρο, πολιτιστική εκδήλωση, συναυλίες κ.ο.κ.) και μέσα από αυτό να γίνει η πλήρης διαχείριση και πώληση των εισιτηρίων, επίσης θα μπορεί να δημιουργήσει εκδηλώσεις.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 30.000€

Κεντρικό Ενιαίο Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών – χρηστών για την διαχείριση κινδύνων

Το Σύστημα θα αποτελεί δράση αντιμετώπισης οποιουδήποτε είδους κρίσης (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.) μετά από μία φυσική καταστροφή, αλλά και προληπτικά σε επιλεγμένα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων.

Το σύστημα διαχείρισης θα αφορά πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, πλατείες κτλ. κατηγοριοποιημένα με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία με στόχο τη βιωσιμότητα αυτών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμματισμού κ.α.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών - Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση των καταλόγων των δημοτικών βιβλιοθηκών καθώς και την δημιουργία εφαρμογής (web-mobile app) απεικόνισης των καταλόγων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την υποστήριξη συστήματος δανεισμού των βιβλίων από τους πολίτες.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 30.000€

Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

Το λογισμικό της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορά πλειάδα εφαρμογών που μπορούν να δοθούν είτε στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών και έχουν ως στόχο την αποτελεσματική προστασία του φορέα τόσο στα πλαίσια της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δράσης είτε ευρύτερα.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου προκειμένου να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: Χωρίς μέγιστο κόστος

Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, για όλα τα δεδομένα της σύγχρονης πόλης. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης.

Ελάχιστες απαιτήσεις έργου:

Μέγιστο κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α: 30.000€

Επικοινωνήστε μαζί μας